Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

1% felajánlása 2017         Adószám: 18216970-1-13

18216970-1-13

Forrás: http://dbiskola.hu/
18216970-1-13

Forrás: http://dbiskola.hu/

Nyilatkozat üres útmutatóval

Nyilatkozat kitöltve 1 oldalas

Nyilatkozat kitöltve 2 oldalas   (ha a nyomtatót úgy állítja be, hogy egy oldalon kettőt nyomtasson)


Összefogás az udvarért

Dunabogdány Önkormányzata alapítványunk anyagi hozzájárulásábal elkészíttette az iskolaudvar felújításának terveit. Ezeket a terveket 2015. november 12-én a Művelődési Házban rendezett FÓRUMON ismertettük az érdeklődőkkel. Szeretnénk, ha gyermekeink a 21. századhoz méltó körülmények között töltsék mindennapjaikat, ezért kérünk mindenkit, aki valamilyen módon támogatni tudja a megvalósítást, az tegye meg.

A fórumon a Danubia Televízió felvételeket készített, melyet itt tekinthetik meg.

A beruházás minddösszesen kb. 65M forintba kerül majd. A sportpályára az Önkormányzat pályázaton 20 M forintot nyert, így az össz költségvetés várhatóan 45 M forintba fog kerülni. Az iskola alapítványa ehhez szeretne hozzájárulni, például a játszóeszközök megvételével, melyhez kb. 3 M forintra lenne szükségünk. Ennek egyelőre a csak az ötöde áll rendelkezésre. Kérjük, amenyiben tudja, támogassa anyagilag ezt a nemes célt.


Az alapítvány dokumentumai

Alapító okirat (2011.02.14)

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2014


A bírósági végzés száma: 4.Pk.60.566/2010/4.

A jogerős végzés dátuma: 2011.04.05

Számlaszáma - 64700014-16351271 Dunakanyar Takarékszövetkezet

Adószám: 18216970-1-13


Az alapítványról

Alapító a Dunabogdányi Általános Iskola és Zeneiskola nevelőtestülete, melynek nevében az alapítás során az igazgató jár el.

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány célja, az iskolában folyó nevelés és oktatás, a tanulók képességei sokoldalú fejlesztésének támogatása, az eredményes tanulás anyagi feltételeinek megteremtése, közösségi rendezvények támogatása. Közhasznú alapítvány.

E célok elérése érdekében kiemelt feladatai:

  • az iskolában folyó oktatás-nevelés szakmai céljai megvalósításának támogatása,
  • az oktatás anyagi-technikai fejlesztésének támogatása; kiemelten a nyelvoktatás, a számítástechnika és a művészeti nevelés eszközbeszerzései,
  • a kulturális és hagyományőrző tevékenység segítése, támogatása,
  • a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére nevelő közösségi programok támogatása,
  • a közösségfejlesztést elősegítő programok; sport, szabadidős és művészeti rendezvények, osztálykirándulások, táborok támogatása,
  • a tanulók külföldi diákcsere kapcsolatainak támogatása,
  • a tehetséges hátrányos helyzetű diákok megsegítése,
  • „A Dunabogdányi Iskola Kiváló Pedagógusa” díj megalapítása, melyet minden évben pedagógus napon a tantestületnek az a tagja kaphatja, aki az iskolában kiváló pedagógiai, közösségépítő munkát végez. (A feltételek kidolgozás a kuratórium feladata lesz)

Az alapítvány vezetésére öt főből álló kuratóriumot kértünk fel, melynek tagjai:

Kránicz-Kammerer Zsófia - elnök
Kovács Henriett - titkár
Bednár Gáborné
Gräffné Szegedi Mariann
Vogel Norbert

A kuratórium dönt a támogatandó tevékenységekről és a támogatás mikéntjéről, illetve mértékéről a

  • nyilvános pályázat,
  • írásbeli kérelem

A pedagógus díj esetén a tantestület bevonásával dönt.

A kuratórium ülései és a döntések nyilvánosak, melyeket honlapunkon teszünk közzé.

Az alapítvány céljairól és működéséről az alapító okiratból és a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvéből tájékozódhat.


Asztali nézet