Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Az Országos kompetenciamérésről további, részletes információkat a ITT találhat.

Az iskolai eredményeket és a mérési azonosító birtokában az egyes tanulók eredményeit itt lehet megtekinteni: https://www.kir.hu/okmfit/

Tanulók eredményeinek lekérdezése

Tisztelt Szülők! Az alábbi honlapon Önöknek lehetőségük van gyermekük kompetenciamérésen elért eredményeinek lekérdezésére. Ehhez a mérési azonosítójára van szükség, melyet minden kompetenciamérés alkalmával kézhez kaptak. Amennyiben ez elveszett, az iskola - kérésre - ezt újra megadja.


 Az országos kompetencia mérések iskolai eredményei

Az iskola és a tanulók részletes eredményei megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján

 

Matematika

Szövegértés

 

átlag

átlag

 

országos

községi

iskolai

országos

községi

iskolai

2016

 

6. osztály

1486 1432 1470 1494 1425 1506*

8. osztály

1597 1537 1629* 1568 1499 1652*

2015

 

6. osztály

1497 1448 1507* 1488 1424 1535*

8. osztály

1618 1555 1593 1567 1494 1506

2014

 

6. osztály

1491

1456

1496*

1563

1430

1563*

8. osztály

1617

1570

1437

1557

1497

1484

2013

 

6. osztály

1489

1436

1449

1497

1428

1515*

8. osztály

1620

1558

1545

1555

1493

1574*

2012

 

6. osztály

1489

1435

1403

1472

1412

1451

8. osztály

1612

1549

1590

1567

1494

1589*

2011

 

6. osztály

1486 1437 1427 1465 1408 1435

8. osztály

1601 1550 1419* 1577 1513 1465*

2010

 

6. osztály

1498 1446 1451 1483 1422 1502*

8. osztály

1622 1572 1522 1583 1524 1474*

2009.

 

 

 

 

6. osztály

489

465

460

513

484

481

8. osztály

484

460

486*

502

472

499

2008.

 

 

 

 

 

 

6. osztály

499

465

477

519

480

522*

8. osztály

497

473

526*

506

478

514*

2007.

 

 

 

 

 

 

8. osztály

491

470

425*

497

468

428*

2006.

 

 

 

 

 

 

8. osztály

494

470

453

497

474

480

2004.

 

 

 

 

 

 

6. osztály

505

481

475

509

489

493

8.osztály

500

473

456

500

477

461

2003.

 

 

 

 

 

 

6. osztály

500

477

476

500

477

449

 


A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet elemzésekompetencia

a Dunabogdányi Általános Iskola és AMI OKM -eredményeiről

A képre kattintva el tudja olvasni az elemzést.


A KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL

A 2001 őszén elkezdődött Országos kompetenciamérések a 2007/2008. tanévtől kezdődően a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást.

A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).


Kíváncsi a feladatokra? Itt megnézheti őket, sőt ki is próbálhatja. Gyerekeknek is ajánljuk gyakorlásként a tesztsorok kitöltését. A tesztfüzetek itt érhetőek el: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok

A felmérés tartalmi kerete, - amely meghatározza a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, vagy épp az alkalmazott szövegtípusokat - megjelent a közoktatás minőségbiztosításáról szóló 3/2002 OM rendelet mellékleteként.

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírta, a tesztfüzeteket központilag javíták, az ebből származó adatok szolgáltatják az ezen a honlapon elérhető fenntartói, intézményi, telephelyi és egyéni jelentések alapját. A tanulók eredményeit az iskolák maguk is elemezhetik a honlapon található szoftver segítségével. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket e két felmért tudásterületen.

A mérés lebonyolítását az oktatási és kulturális miniszter a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.


 

A 2009 évi 4. osztályos készség- képességmérés eredménye

A felmérés során vizsgált készségek, képességek

Országos

Iskolai

Az olvasáskészség kiépültsége

85

89

Az olvasáskészség gyakorlottsága

60

52

Az írásminőség fejlettsége

67

61

Az írás készség gyakorlottsága

49

64 ++

Az elemi számolási készség kiépültsége

92

96

Az elemi számolási készség gyakorlottsága

82

94 ++

A számírási készség kiépültsége

93

96

A mértékegység-váltó készség kiépülése

64

78 ++

Az összeadás kiépültsége 100-as számkörben

98

99

A kivonás kiépültsége 100-as számkörben

92

98

A szorzás kiépültsége 100-as számkörben

97

99

Az osztás kiépültsége 100-as számkörben

94

99

Az elemi gondolkodási képesség kiépültsége

60

75 ++

Az elemi gondolkodási képesség gyakorlottsága

60

75 ++

Az elemi rendszerező képesség kiépültsége

67

58

Az elemi kombinatív képesség kiépültsége

60

72 ++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet