Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

igTisztelt Szülő!

Szeretettel köszöntöm honlapunkon, örülök, hogy érdeklődik iskolánk után.

Mint azt bizonyára tudja, 2013 január 1-től az iskolák fenntartását az önkormányzatoktól átvette az állam. A jövő évi indítható első osztályok számát, az iskolák körzethetárait a szentendrei tankerület határozza meg számunkra. Az új elsősök beíratásának időpontja az eddigi tapasztalatok alapján várhatóan 2017. áprilisban lesz.

Iskolánk beiskolázási körzete Dunabogdány. Minden tanulót felveszünk, akinek az állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a községben van, életvitelszerűen itt lakik. További - más településen lakó - tanulók felvételére akkor kerülhet sor, ha az osztálylétszámok megengedik és a tankerület igazgatója is hozzájárul.

A következő tanévben a Dunabogdányi Óvoda vezetőjének jelzése alapján két osztály indítása várható, összesen kb. 32 tanulóval. Így valószűleg lesz lehetőségünk más településről is felvenni tanulókat. A két osztály tanítója

Hogy önök tájékozódhassanak iskolánk életéről szeretettel várjuk látogatásukat 2017. március hónapban az Önök  és gyermekeik részére szervezett nyílt napokon.

Szülőknek
Március 21. délelőtt Nyílt órák a leendő tanítónőknél.
  8:55-9:40  
  9:50-10:40  
  10:45-11:30  
Gyerekeknek Játékos foglalkozások a leendő tanítókkal
 

Március 21. kedd  15.15-16:00-ig

Kézműves foglalkozás az új épületben
  Március 30. csütörtök 15:15-16:00-ig Sportfoglalkozás a sportcsarnokban
Szülőknek Március 30. csütörtök 18:00- Igazgatói tájékoztató

Addig is bármilyen kérdés felmerül érdeklődjenek bátran az iskola elérhetőségein, elsősorban Spáthné Faragó Éva igazgatótól a 30/989-0582-es telefonszámon.


Dunabogdány német nemzetiségi település. A 2011. évi népszámláláson a 3017 lakosból 811-en vallották magukat német nemzetiséghez tartozónak. Ez az arány (27%) meghatározza iskolánk arculatát is, hiszen a nemzetiségi hovatartozás kötelez bennünket.

Mit kínál iskolánk?

 • német nemzetiségi nyelvoktatást:, első évfolyamtól heti 5 órában, melyhez heti 1 óra nemzetiség népismeret is csatlakozik. (A negyedik osztálytól a nemzetiségi nyelv mellett heti két órában angol nyelvet is tanulni kell.)
 • a nemzetiségi hagyományok ápolását, a magyarországi németek történetének, kultúrájának megismerését
 • gyermekközpontú kis létszámú osztályokat (15-20 fő között), ahol mód van az egyéni haladás figyelembevételére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra,
 • alsó tagozaton napköziotthont, felső tagozaton tanulószobát
 • negyedik osztálytól idegen nyelvként az angol oktatását
 • az informatika tárgyat tanítását szintén negyediktől
 • amennyiben esetleg az osztály létszáma megkívánja a német, magyar, matematika tárgyak esetén csoportbontást
 • felső tagozaton felvételi előkészítőket és szaktanári korrepetálást
 • a tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek egyéni fejlesztést gyógypedagógus, logopédus, pszichológus segítségével,
 • kiváló sportolási lehetőségeket az úszás órarendbe illesztésével, saját tanuszodánkban
 • alsó tagozaton a mindennapos testnevelés keretében egy órában gyógytestnevelés jellegű testnevelés órát
 • gyógyúszási lehetőséget

Művészeti képzést, oktatást az iskola épületében

 • zeneoktatást; fa- rézfúvós, zongora, vonós, és ütős hangszereken,
 • többféle képzőművészeti tevékenységet, szakköröket

Tankötelezettséggel kapcsolatos tájékoztató a magyarorszag.hu honlapon.


Beiratkozás

Az Oktatási Miniszter rendelkezik arról, hogy az adott tanévben mikor lehet az elsősök beiratása. Iskolánkban is az országos időpontban szervezzük, áprlis ........ lesz, mindkét napon reggel 8:00-19:00 óra között.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

 • A gyermek lakcímét igazoló igazolvány
 • A gyermek anyakönyvi kivonatát
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Óvoda által kiállított szakvélemény
 • A diákigazolványhoz az okmányirodai fényképezésről kiállított adatlap >>>> tudnivalók itt

Amennyiben van, kérjük feltétlenül hozzák magukkal a

 • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolást
 • Nagycsaládosok - családi pótlék igazolást (átutalási bizonylat, bankszámla kivonat)
 • Nevelési Tanácsadó vagy Képességvizsgáló jegyzőkönyvét

smile Kitöltendő nyomtatványok (wordlben letölthetőek és kitölthetőek). Kérjük a beiratkozáskor (géppel, vagy nyomtatott betűkkel) kitöltve hozzák magukkal, de természetesen ott is lesz rá lehetőség. Ez inkább csak meggyorsítja a beiratkozás folyamatát. 

Beiratkozási kísérőlap

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Nyilatkozat a nemzetiségi oktatás igénybevételéről

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről

Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról

Ha addig is kérdéseik vannak, keressenek minket személyesen, az iskola telefonszámán, vagy e-mailban. Szívesen állunk rendelezésükre.

Elérhetőségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet