Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

igTisztelt Szülő!

Szeretettel köszöntöm honlapunkon, örülök, hogy érdeklődik iskolánk után.

Mint azt bizonyára tudja, 2013 január 1-től az iskolák fenntartását az önkormányzatoktól átvette az állam. A jövő évi indítható első osztályok számát, az iskolák körzethetárait a Váci Tankerületi Központ határozza meg számunkra. Az új elsősök beíratásának időpontja:

2017. április 20. csütörtök 8:00-19:00

2017. április 21. péntek 8:00-18:00

Iskolánk beiskolázási körzete Dunabogdány. Minden tanulót felveszünk, akinek az állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a községben van, életvitelszerűen itt lakik. További - más településen lakó - tanulók felvételére akkor kerülhet sor, ha az osztálylétszámok megengedik és a tankerület igazgatója is hozzájárul.

A következő tanévben a Dunabogdányi Óvoda vezetőjének jelzése alapján két osztály indítása várható, összesen kb. 32 tanulóval. Így valószűleg lesz lehetőségünk más településről is felvenni tanulókat. A két osztály tanítója: Hajnali Anna és Bozakovné Szikorszki Ildikó

Hogy önök tájékozódhassanak iskolánk életéről szeretettel várjuk látogatásukat 2017. március hónapban az Önök  és gyermekeik részére szervezett nyílt napokon.

Szülőknek Március 8. szerda 18:00- Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról az egyházak képviselőinek részvételével
Szülőknek
   
Március 21. kedd délelőtt Nyílt órák a leendő tanítónőknél.
8:55-9:40  Bozakovné Szikorszki Ildikó 1.a oszt.
9:50-10:40  Hajnali Anna 4.b oszt.
10:45-11:30  Német óra
 Gyerekeknek Március 30. csütörtök 15:15-16:00-ig Sportfoglalkozás a sportcsarnokban
Szülőknek Március 30. csütörtök 18:00- Igazgatói tájékoztató

Gyerekeknek

Április 4. kedd!
15:15-16:00

Kézműves foglalkozás az új épületben

Változás! A dunabogdányi óvoda kirándulása miatt ezt a foglalkozást áthelyeztük erre a napra. A délelőtti bemutató órákat ez nem érinti.

Addig is bármilyen kérdés felmerül érdeklődjenek bátran az iskola elérhetőségein, elsősorban Spáthné Faragó Éva igazgatótól a 30/989-0582-es telefonszámon.


Dunabogdány német nemzetiségi település. A 2011. évi népszámláláson a 3017 lakosból 811-en vallották magukat német nemzetiséghez tartozónak. Ez az arány (27%) meghatározza iskolánk arculatát is, hiszen a nemzetiségi hovatartozás kötelez bennünket.

Mit kínál iskolánk?

 • német nemzetiségi nyelvoktatást:, első évfolyamtól heti 5 órában, melyhez heti 1 óra nemzetiség népismeret is csatlakozik. (A negyedik osztálytól a nemzetiségi nyelv mellett heti két órában angol nyelvet is tanulni kell.)
 • a nemzetiségi hagyományok ápolását, a magyarországi németek történetének, kultúrájának megismerését
 • gyermekközpontú kis létszámú osztályokat (15-20 fő között), ahol mód van az egyéni haladás figyelembevételére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra,
 • alsó tagozaton napköziotthont, felső tagozaton tanulószobát
 • negyedik osztálytól idegen nyelvként az angol oktatását
 • az informatika tárgyat tanítását szintén negyediktől
 • amennyiben esetleg az osztály létszáma megkívánja a német, magyar, matematika tárgyak esetén csoportbontást
 • felső tagozaton felvételi előkészítőket és szaktanári korrepetálást
 • a tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek egyéni fejlesztést gyógypedagógus, logopédus, pszichológus segítségével,
 • kiváló sportolási lehetőségeket az úszás órarendbe illesztésével, saját tanuszodánkban
 • alsó tagozaton a mindennapos testnevelés keretében egy órában gyógytestnevelés jellegű testnevelés órát
 • gyógyúszási lehetőséget

Művészeti képzést, oktatást az iskola épületében

 • zeneoktatást; fa- rézfúvós, zongora, vonós, és ütős hangszereken,
 • többféle képzőművészeti tevékenységet, szakköröket

Tankötelezettséggel kapcsolatos tájékoztató a magyarorszag.hu honlapon.


Beiratkozás

Az Oktatási Miniszter rendelkezik arról, hogy az adott tanévben mikor lehet az elsősök beiratása. Iskolánkban is az országos időpontban szervezzük. Itt olvasható a teljes tájékoztató.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

 • A gyermek lakcímét igazoló igazolvány
 • A gyermek személyigazolványát
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Óvoda által kiállított szakvélemény
 • A diákigazolványhoz az okmányirodai fényképezésről kiállított adatlap >>>> tudnivalók itt

Amennyiben van, kérjük feltétlenül hozzák magukkal a

 • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolást
 • Nagycsaládosok - családi pótlék igazolást (átutalási bizonylat, bankszámla kivonat)
 • Nevelési Tanácsadó vagy Képességvizsgáló jegyzőkönyvét

smile Kitöltendő nyomtatvány minták (wordlben letölthetőek és kitölthetőek). Kérjük a beiratkozáskor (géppel, vagy nyomtatott betűkkel) kitöltve hozzák magukkal, de természetesen ott is lesz lehetőség a kitöltésre. Ez inkább csak meggyorsítja a beiratkozás folyamatát. 

A 2017. évi nyomtatványok már kitölthetőek.

Tájékoztató a beiratkozásról

Beiratkozási kísérőlap

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról mind a két szülőnek alá kell írni, abban az esetben is, ha nem élnek együtt!

Nyilatkozat a nemzetiségi oktatás igénybevételéről

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről

Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatásról

Ha addig is kérdéseik vannak, keressenek minket személyesen, az iskola telefonszámán, vagy e-mailban. Szívesen állunk rendelezésükre.

Elérhetőségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet