Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Csengetési rend 2016/2017-es tanév

1. óra 8:00 - 8:45
2. óra 8:55 - 9:40
3. óra 9:50 - 10:35
4. óra 10:45 - 11:30
5. óra 11:40 - 12:25
6. óra 12:45 - 13:30
7. óra 13:40 - 14:25
8. óra 14:25 - 15:10
9. óra 15:10 - 15:55
10. óra 15:55 - 16:40

Osztály órarendek 2016/2017 második félév letölthető formátumban

 1.a osztály Trapp Mária

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

testnevelés matematika matematika úszás testnevelés

2.

matematika olvasás olvasás  német olvasás

3.

német írás testnevelés  matematika írás

4.

olvasás gyógytesi  környezet  olvasás  német

5.

írás német német  rajz  ének

6.

kat. hittan korrepetálás      technika

7.

 

 népismeret ref. hittan  evang. hittan  

1.b osztály Bácsi- Nagy Edina

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

ének német matematika matematika olvasás

2.

német matematika német úszás írás

3.

olvasás hittan olvasás matematika német

4.

testnevelés testnevelés testnevelés német technika

5.

írás olvasás írás környezet gyógytesi

6.

korrepetálás írás erkölcstan népismeret rajz

7.

 

  ref. hittan

evang. hittan

 

2.a osztály Gábris Katalin

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

nyelvtan

matematika olvasás nyelvtan úszás

2.

olvasás testnevelés írás olvasás német

3.

matematika olvasás német testnevelés matematika

4.

testnevelés német gyógytesi matematika olvasás

5.

német környezet rajz német technika

6.

korrepetálás kat. hittan erkölcstan/ref. hittan ének korrepetálás

7.

 

   

népismeret

 

2. b osztály Bártfainé Borsodi Erzsébet

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

olvasás matematika testnevelés olvasás matematika

2.

írás német nyelvtan ének úszás

3.

matematika olvasás matematika német olvasás

4.

német nyelvtan német környezet rajz

5.

technika gyógytesi olvasás korrepetálás/matematika német

6.

 testnevelés   kat. hittan /ref. hittan  testnevelés népismeret

7.

         

3. osztály Kármánné Borosjenői Magdolna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

olvasás testnevelés német matematika német

2.

fogalmazás környezet matematika olvasás matematika

3.

ének német olvasás német testnevelés

4.

német nyelvtan nyelvtan rajz nyelvtan

5.

úszás/matematika olvasás gyógytesi testnevelés technika

6.

   korrepetálás népismeret ref. /kat. hittan  

7.

         

4.a osztály Deák Marianna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

úszás testnevelés német matematika testnevelés

2.

írás matematika gyógytesi német fogalmazás

3.

német német matematika testnevelés környezet

4.

angol írás írás nyelvtan német

5.

matematika nyelvtan angol informatika népismeret

6.

rajz környezet fogalmazás technika írás

7.

angol3 ének erkölcstan ref hittan /kat. hittan  

4.b osztály Hajnali Anna Mária

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika fogalmazás olvasás matematika német

2.

úszás matematika nyelvtan testnevelés matematika

3.

olvasás gyógytesi német fogalmazás testnevelés

4.

angol német környezet német informatika

5.

német olvasás angol nyelvtan olvasás

6.

környezet rajz testnevelés népismeret  ének

7.

angol3 technika erkölcstan ref. hittan /kat. hittan  

5. osztály Burger Ildikó

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

0.

     

matek korrep.

 

1.

nyelvtan német matematika történelem irodalom

2.

matematika informatika/ angol természetismeret nyelvtan természetismeret

3.

testnevelés informatika/ angol testnevelés matematika német

4.

német matematika irodalom rajz úszás/ angol

5.

történelem testnevelés német német úszás/ angol

6.

angol3 népismeret honismeret ének technika

7.

  osztályfőnöki erkölcstan/ kat. hittan testnevelés  

8.

    ref. hittan    

6.a osztály Szabóné Veller Gyöngyi

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

0.

   

matek korrep.

   

1.

matematika német angol irodalom angol

2.

történelem nyelvtan testnevelés testnevelés matematika

3.

úszás/ informatika matematika német/ angol3 természetismeret német/ angol3

4.

úszás/ informatika természetismeret történelem német/ angol3 nyelvtan

5.

irodalom népismeret matematika rajz ének

6.

német testnevelés technika ofő testnevelés

7.

 kat.hittan     erkölcstan  
        ref. hittan  

6.b osztály Biczák Orsolya Éva

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

0.

   

matek korrep.

   

1.

történelem német angol matematika angol

2.

irodalom matematika matematika történelem testnevelés

3.

úszás/ informatika testnevelés német/ angol3 nyelvtan német/ angol3

4.

úszás/ informatika nyelvtan természetismeret német/ angol3 ének

5.

matematika népismeret testnevelés testnevelés természetismeret

6.

német technika irodalom rajz ofő

7.

kat.hittan      erkölcstan  

8.

       ref. hittan  

7. osztály Tárnok Erna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

0.

gyógytesi

matem.felkészítő

     

1.

német matematika testnevelés német matematika

2.

angol német német angol német

3.

irodalom nyelvtan irodalom történelem nyelvtan

4.

matematika földrajz matematika testnevelés testnevelés

5.

kémia informatika/ angol3 történelem fizika biológia

6.

technika testnevelés ofő földrajz kémia

7.

testnevelés rajz ének erkölcstan informatika/népismeret

8.

 kat.hittan        
      ref. hittan    

8. osztály Hímer Anna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

0.

 gyógytesi matem. felkészítő      

1.

angol irodalom történelem testnevelés ének

2.

német testnevelés nyelvtan matematika nyelvtan

3.

fizika kémia matematika földrajz matematika

4.

biológia német német irodalom német

5.

testnevelés matematika biológia német népismeret

6.

 történelem rajz fizika angol ofő

7.

  informatika testnevelés erkölcstan/ kat. hittan testnevelés

8.

      evang. hittan  
9.       ref. hittan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felzárkóztatás, korrepetálás

Az alsó tagozaton minden tanárnál az órarendbe illesztve biztosítottuk a korrepetálásokat.

Felső tagozaton a tanulószobán van lehetőség segítséget kérni 14:00-15:30-ig.

Szakkörök, tehetséggondozás

szerda 13:45-16:15

rajz szakkör alsó- és felső tagozat

Lengyel Rita

szerda 7. óra

kézműves szakkör alsó tagozat

Kármánné B. Magdolna

péntek 14-16

kézműves, csináld magad

Knáb Lászlóné

hétfő 7. óra

néptánc haladó csoport 3-5

Gábris Katalin

szerda 7. óra

néptánc kezdő csoport 2-3

Gábris Katalin

Előkészítő a nyolcadik osztályosok számára

hétfő 7. óra

matematika

Zafnerné Fodor Márta

vissza


Katolikus hittan

osztály

időpont

hitoktató

1.a és 1.b osztályok

kedd 6. óra

Melcher Ágnes

2.a és 2.b osztály

 

 

3. osztály

 

 Bonifertné Herr Márta

4. osztály

 

 Schubert Mariann

5. és 6. osztályok

hétfő 14:00 óra

Ailer Gáspár katolikus lelkész

7. és 8. osztályok

szerda 16:30 óra

Ailer Gáspár katolikus lelkész

 

Református hittan

osztály

időpont

hitoktató

1.a és 1.b osztályok

 

Vörös Ákos lelkipásztor

2. és 3. osztály

 

Vörös Ákos lelkipásztor

4.a és 4.b osztályok

 

Vörös Ákos lelkipásztor

felső tagozat

 

Vörös Ákos lelkipásztor

vissza


Zeneiskolai szolfézs órarend

Dunabogdányban a következő időpontokban vannak a szolfézs órák: kedd-csütörtök
Tanár: Hornyák Andrea

 

 

 

 

 

Asztali nézet