Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Csengetési rend 2018/2019-es tanév

1. óra 8:00 - 8:45
2. óra 8:55 - 9:40
3. óra 9:50 - 10:35
4. óra 10:45 - 11:30
5. óra 11:40 - 12:25
6. óra 12:45 - 13:30
7. óra 13:40 - 14:25
8. óra 14:25 - 15:10
9. óra 15:10 - 15:55
10. óra 15:55 - 16:40

Osztály órarendek 2017/2018 második félév letölthető formátumban

 1.a osztály Baranyai Emese

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika olvasás testnevelés matematikia matematika

2.

olvasás írás német olvasás ének

3.

német gyógytestnevelés matematika írás német

4.

úszás német olvasás testnevelés környezet

5.

írás népismeret írás német néptánc

6.

technika    katolikus hittan  rajz  

7.

 korrepetálás

     erkölcstan/református hittan  

1.b osztály Kármánné B. Magdolna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika olvasás írás matematika írás

2.

írás matematika olvasás német környezetismeret

3.

olvasás német német írás néptánc

4.

német gyógytestnevelés matematika testnevelés német

5.

úszás ének testnevelés olvasás rajz

6.

  korrepetálás népismeret katolikus hittan technika

7.

 

   

 erkölcstan/református hittan

 

2.a osztály Bozakovné Sz. Ildikó

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

írás

gyógytestnevelés nyelvtan matemtika német

2.

német német testnevelés nyelvtan matematika

3.

testnevelés matematika matematika úszás olvasás

4.

olvasás népismeret német német néptánc

5.

környezetismeret olvasás olvasás olvasás rajz

6.

katolikus hittan ének technika korrepetálás  

7.

 

   református hittan

erkölcstan

 

2. b osztály Hajnali Anna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

német német matematika olvasás matematika

2.

nyelvtan gyógytestnevelés néptánc nyelvtan német

3.

testnevelés matematika olvasás német olvasás

4.

matematika olvasás rajz úszás ének

5.

olvasás írás német környezetismeret testnevelés

6.

 korrepetálás  katolikus hittan technika népismeret  

7.

 német teh.gond.    református hittan  erkölcstan  

3. a osztály Trapp Mária

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

nyelvtan matematika matematika úszás olvasás

2.

német népismeret fogalmazás matematika néptánc

3.

matematika nyelvtan gyógytestnevelés német technika

4.

testnevelés német német nyelvtan német

5.

olvasás olvasás környezetismeret olvasás rajz

6.

  testnevelés katolikus/református hittan korrepetálás  

7.

   erkölcstan evangélikus hittan    

3.b osztály Bácsi-Nagy Edina

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

fogalmazás matematika matematika nyelvtan nyelvtan

2.

olvasás német matematika úszás német

3.

német népismeret néptánc olvasás gyógytestnevelés

4.

testnevelés olvasás nyelvtan olvasás technika

5.

matematika testnevelés német német rajz

6.

 korrepetálás környezetismeret  református hittan ének  

7.

  erkölcstan katolikus/evangélikus hittan    

4.a osztály Gábris Katalin

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

úszás/informatika/
angol
matematika magyar matematika gyógytestnevelés

2.

úszás/informatika/
angol
testnevelés magyar testnevelés magyar

3.

úszás/informatika/
angol
német német magyar német

4.

német magyar néptánc német ének

5.

matematika magyar matematika környezetismeret magyar

6.

magyar népismeret angol 1.-2. angol 3. rajz

7.

  korrepetálás/erkölcs katolikus hittan angol 3.  technika

8.

    református hittan    

4.b osztály Pásztor Annamária

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

úszás/informatika/
angol
matematika matematika német német

2.

úszás/informatika/
angol
olvasás technika matematika olvasás

3.

úszás/informatika/
angol
testnevelés nyelvtan környezetismeret matematika

4.

nyelvtan német német olvasás gyógytestnevelés

5.

német fogalmazás néptánc testnevelés nyelvtan

6.

olvasás korrepetálás angol 1.-2. rajz ének

7.

 tehetséggondozás katolikus hittan/
erkölcstan
  angol 3 /népismeret  

8.

     református hittan    

5. osztály Tárnok Erna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

ének német/német testnevelés matematika matematika

2.

matematika technika természetismeret történelem testnevelés

3.

német magyar angol/angol magyar magyar

4.

természetismeret történelem matematika német/német német/német

5.

angol/angol testnevelés német/német testnevelés magyar

6.

úszás/informatika hon osztályfőnöki rajz angol 3.

7.

úszás/informatika népismeret erkölcstan  katolikus hittan  
 8.

 

    református hittan  

6.a osztály Németh Zoltán Richárd

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

történelem testnevelés német rajz matematika

2.

testnevelés német technika testnevelés

úszás 1./

informatika 2.

3.

természetismeret matematika törtnelem matematika úszás 2./
informatika 1.

4.

matematika nyelvtan irodalom természetismeret angol

5.

német angol népismeret nyelvtan német

6.

irodalom osztályfőnöki testnevelés német ének

7.

angol 3    erkölcstan    katolikus hittan

8.

         

9.

     református hittan    

6.b osztály Takács Orsolya

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika népismeret német természetismeret nyelvtan

2.

történelem német matematika technika úszás 1/
informatika 2.

3.

irodalom nyelvtan ének irodalom úszás 2/
informatika 1.

4.

német természetismeret angol angol matematika

5.

testnevelés rajz történelem matematika német

6.

osztályfőnöki testnevelés testnevelés német katolikus hittan

7.

angol 3.   erkölcstan testnevelés  

8.

         
 9.  

 

 református hittan    

7. osztály Burger Ildikó

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika/
irodalom
matematika/
nyelvtan
matematika/
irodalom
matematika/
nyelvtan
történelem/
angol

2.

német/német matematika/
nyelvtan
technika ének német/német

3.

történelem/
angol
történelem/
angol
német/német német/német matematika/
nyelvtan

4.

földrajz testnevelés testnevelés történelem/angol úszás 1/
informatika 2

5.

matematika/
irodalom
német/német matematika/
irodalom
földrajz úszás 2/
informatika 1

6.

fizika rajz fizika testnevelés biológia

7.

testnevelés kémia angol 3/
népismeret
  osztályfőnöki

8.

    erkölcstan    

 8.a osztály Veller Gyöngyi

 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

1.

német angol 2 angol 2 testnevelés német
2.

matematika

biológia nyelvtan matematika osztályfőnöki
3.

földrajz

informatika matematika fizika kémia
4.

nyelvtan

német/angol 3 német/angol 3 rajz irodalom
5.

történelem

irodalom földrajz német/angol 3 fizika
6.

testnevelés

matematika ténelem ének testnevelés
7.

népismeret

testnevelés testnevelés erkölcstan  

8.b osztály Biczák Orsolya

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek

1.

német angol 2 angol 2 testnevelés német

2.

nyelvtan történelem matematika fizika irodalom

3.

matematika kémia irodalom rajz történelem

4.

biológia német/angol 3 német/angol 3 nyelvtan kémia

5.

ének földrajz biológia német/angol 3 matematika

6.

testnevelés osztályfőnöki informatika matematika testnevelés

7.

népismeret testnevelés testnevelés erkölcstan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felzárkóztatás, korrepetálás

Az alsó tagozaton minden tanárnál az órarendbe illesztve biztosítottuk a korrepetálásokat.

Felső tagozaton a tanulószobán van lehetőség segítséget kérni 14:00-15:30-ig.

Szakkörök, tehetséggondozás

szerda 13:45-16:15

rajz szakkör alsó- és felső tagozat

Lengyel Rita

szerda 7. óra

kézműves szakkör alsó tagozat

Kármánné B. Magdolna

péntek 14-16

kézműves, csináld magad

Knáb Lászlóné

hétfő 7. óra

néptánc haladó csoport 3-5

Gábris Katalin

szerda 7. óra

néptánc kezdő csoport 2-3

Gábris Katalin

Előkészítő a nyolcadik osztályosok számára

hétfő 7. óra

matematika

Zafnerné Fodor Márta

vissza


Katolikus hittan

osztály

időpont

hitoktató

1.a és 1.b osztályok

kedd 6. óra

Melcher Ágnes

2.a és 2.b osztály

 

 

3. osztály

 

 Bonifertné Herr Márta

4. osztály

 

 Schubert Mariann

5. és 6. osztályok

hétfő 14:00 óra

Ailer Gáspár katolikus lelkész

7. és 8. osztályok

szerda 16:30 óra

Ailer Gáspár katolikus lelkész

 

Református hittan

osztály

időpont

hitoktató

1.a és 1.b osztályok

 

Vörös Ákos lelkipásztor

2. és 3. osztály

 

Vörös Ákos lelkipásztor

4.a és 4.b osztályok

 

Vörös Ákos lelkipásztor

felső tagozat

 

Vörös Ákos lelkipásztor

vissza


Zeneiskolai szolfézs órarend

Dunabogdányban a következő időpontokban vannak a szolfézs órák: kedd-csütörtök
Tanár: Hornyák Andrea

 

 

 

 

 

Asztali nézet