Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Csengetési rend 2018/2019-es tanév

1. óra 8:00 - 8:45
2. óra 8:55 - 9:40
3. óra 9:50 - 10:35
4. óra 10:45 - 11:30
5. óra 11:40 - 12:25
6. óra 12:45 - 13:30
7. óra 13:40 - 14:25
8. óra 14:25 - 15:10
9. óra 15:10 - 15:55
10. óra 15:55 - 16:40

Osztály órarendek 2017/2018 második félév letölthető formátumban

 1.a osztály Bozakovné Szikorszki Ildikó

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

úszás matematika matematika írás néptánc

2.

olvasás olvasás német matematika olvasás

3.

matematika írás írás német környezetismeret

4.

német német testnevelés gyógytestnevelés technika

5.

írás testnevelés olvasás  rajz német

6.

ének katolikus hittan  népismeret/ref. hittan/erkölcstan  korrepetálás  

7.

 

       

1.b osztály Hajnali Anna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika német matematika német matematika

2.

úszás olvasás olvasás matematika német

3.

német írás gyógytestnevelés olvasás néptánc

4.

olvasás ének írás írás környezetismeret

5.

írás testnevelés német testnevelés rajz

6.

technika korrepetálás református hittan/erkölcstan népismeret katolikus hittan

7.

 

   

 

 

2.a osztály Trapp Mária

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika

matematika testnevelés gyógytestnevelés olvasás

2.

német testnevelés matematika olvasás néptánc

3.

olvasás olvasás német matematika német

4.

úszás népismeret olvasás német technika

5.

nyelvtan német nyelvtan írás ének

6.

katolikus hittan környezetismeret rajz/ erkölcstan korrepetálás  

7.

 

   

 

 

8.

    református hittan    

2. b osztály Bácsi- Nagy Edina

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

olvasás nyelvtan matematika olvasás német

2.

olvasás matematika matematika német rajz

3.

úszás német olvasás testnevelés technika

4.

nyelvtan gyógytestnevelés német népismeret néptánc

5.

német olvasás testnevelés katolikus hittan ének

6.

 matematika  írás korrepetálás/ erkölcstan környezetismeret  

7.

         

8.

    református hittan    

3. a osztály Gábris Katalin

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

német nyelvtan gyógytestnevelés német matematika

2.

testnevelés testnevelés német matematika népismeret

3.

matematika német nyelvtan úszás német

4.

nyelvtan matematika olvasás olvasás olvasás

5.

olvasás ének környezetismeret fogalmazás rajz

6.

  technika katolikus hittan korrepetálás  néptánc

7.

    erkölcstan/ református hittan    

8.

         

3.b osztály Pásztor Annamária

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

német matematika német német matematika

2.

testnevelés német olvasás úszás német

3.

matematika gyógytestnevelés népismeret matematika nyelvtan

4.

környezetismeret nyelvtan testnevelés olvasás rajz

5.

olvasás technika nyelvtan fogalmazás néptánc

6.

  korrepetálás    ének olvasás

7.

    katolikus hittan/református hittan    

8.

         

4. osztály Kármánné Borosjenői Magdolna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika matematika nyelvtan testnevelés nyelvtan

2.

olvasás olvasás gyógytestnevelés német olvasás

3.

német/angol fogalmazás matematika nyelvtan matematika

4.

angol/német német/angol3 német olvasás német

5.

infromatika/úszás környezetismeret rajz technika ének

6.

úszás/informatika testnevelés angol népismeret környezetismeret

7.

  korrepetálás katolikus hittan/erkölcstan korrepetálás  néptánc

8.

         
9.  

 

  református hittan   

5. a osztály Németh Zoltán Richárd

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika matematika népismeret angol úszás

2.

német nyelvtan történelem nyelvtan német

3.

angol természetismeret testnevelés német matematika

4.

testnevelés ének irodalom természetismeret informatika

5.

történelem német matematika hon-és népismeret technika

6.

irodalom testnevelés német testnevelés osztályfőnöki

7.

  angol3 erkölcstan/ kat. hittan rajz  

8.

      református hittan   

5.b osztály Takács Orsolya

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika nyelvtan matematika matematika nyelvtan

2.

angol népismeret irodalom történelem matematika

3.

természetismeret testnevelés angol német természetismeret

4.

történelem irodalom hon-és népismeret testnevelés úszás

5.

német német német rajz informatika

6.

testnevelés ének testnevelés technika német

7.

osztályfőnöki angol3  erkölcstan  katolikus hittan  
 8.

 

    ref. hittan  

6. osztály Burger Ildikó

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

történelem német nyelvtan természetismeret német

2.

természetismeret történelem matematika matematika úszás/angol

3.

testnevelés angol/informatika német informatika/angol angol/úszás

4.

matematika testnevelés technika német matematika

5.

nyelvtan irodalom ének testnevelés irodalom

6.

német népismeret/angol3 testnevelés rajz  

7.

     erkölcstan osztályfőnöki  

8.

         

9.

     református hittan    

7. a osztály Veller Gyöngyi

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

angol2 népismeret angol/német nyelvtan angol2

2.

nyelvtan angol/német testnevelés földrajz matematika

3.

történelem matematika irodalom testnevelés irodalom

4.

informatika történelem matematika matematika földrajz

5.

német kémia biológia ének német

6.

osztályfőnöki rajz fizika angol/német testnevelés

7.

testnevelés testnevelés technika kémia  

8.

erkölcstan        
 9.  

 

     
10.  

 

  református hittan  

7.b osztály Biczák Orsolya

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

angol2 népismeret angol/német földrajz angol2

2.

történelem angol/német testnevelés fizika osztályfőnöki

3.

nyelvtan rajz informatika testnevelés biológia

4.

fizika matematika kémia ének irodalom

5.

német technika nyelvtan matematika német

6.

matematika irodalom matematika angol/német testnevelés

7.

testnevelés  testnevelés biológia történelem  

8.

 erkölcstan        
9.

 

       
10.

 

    református hittan  

 

8.osztály Tárnok Erna

 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

1.

nyelvtan testnevelés történelem/matematika történelem/matematika népismeret
2.

matematika

matematika/földrajz német informatika/angol3 nyelvtan
3.

fizika

német matematika/történelem matematika/történelem testnevelés
4.

irodalom

rajz osztályfőnöki irodalom angol
5.

kémia

földrajz/matematika angol német német
6.

biológia

fizika német testnevelés ének
7.

testnevelés

biológia testnevelés erkölcstan informatika3
8.

 

       
9.

 

       
10.

 

  református hittan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felzárkóztatás, korrepetálás

Az alsó tagozaton minden tanárnál az órarendbe illesztve biztosítottuk a korrepetálásokat.

Felső tagozaton a tanulószobán van lehetőség segítséget kérni 14:00-15:30-ig.

Szakkörök, tehetséggondozás

szerda 13:45-16:15

rajz szakkör alsó- és felső tagozat

Lengyel Rita

szerda 7. óra

kézműves szakkör alsó tagozat

Kármánné B. Magdolna

péntek 14-16

kézműves, csináld magad

Knáb Lászlóné

hétfő 7. óra

néptánc haladó csoport 3-5

Gábris Katalin

szerda 7. óra

néptánc kezdő csoport 2-3

Gábris Katalin

Előkészítő a nyolcadik osztályosok számára

hétfő 7. óra

matematika

Zafnerné Fodor Márta

vissza


Katolikus hittan

osztály

időpont

hitoktató

1.a és 1.b osztályok

kedd 6. óra

Melcher Ágnes

2.a és 2.b osztály

 

 

3. osztály

 

 Bonifertné Herr Márta

4. osztály

 

 Schubert Mariann

5. és 6. osztályok

hétfő 14:00 óra

Ailer Gáspár katolikus lelkész

7. és 8. osztályok

szerda 16:30 óra

Ailer Gáspár katolikus lelkész

 

Református hittan

osztály

időpont

hitoktató

1.a és 1.b osztályok

 

Vörös Ákos lelkipásztor

2. és 3. osztály

 

Vörös Ákos lelkipásztor

4.a és 4.b osztályok

 

Vörös Ákos lelkipásztor

felső tagozat

 

Vörös Ákos lelkipásztor

vissza


Zeneiskolai szolfézs órarend

Dunabogdányban a következő időpontokban vannak a szolfézs órák: kedd-csütörtök
Tanár: Hornyák Andrea

 

 

 

 

 

Asztali nézet